Празник на науката в ХТМУ

На 21 юни 2024 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XXI Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 95 млади учени, докторанти и студенти с 93 постерни презентации в 9 различни научни направления. Освен от ХТМУ, имаше автори от 8 института на Българска академия на науките, 2 факултета на Софийски университет „Св. Климент Охридски; University of Reims Champagne-Ardenne – Франция; Медицински университет – София; Технически университет – София; Технически университет – Габрово; Висше транспортно училище Тодор Каблешков“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Национална природо-математическа гимназия Академик Любомир Чакалов.

Празникът стартира с откриването на научната сесия и връчването на наградата в Националния конкурс Изявен млад учен в областта на органичната химия на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е Ерик Димитров от Института по полимери към БАН, наградата бе връчена от проф. Венко Бешков, Председател на Съюза на химиците в България, а лауреатът бе и лично поздравен от академик Юхновски, който бе официален гост на откриването. С началото на празничния ден бяха връчени и три специални еднократни стипендии „70 години ХТМУ“ на студенти от трите факултета. Средствата за тези стипендии бяха събрани през изминалата юбилейна година по време на събитията за честването. От Факултета по химични технологии бе отличена Енис Хасан, специалност „Полимерно инженерство“, от Факултета по химично и системно инженерство – Траяна Долчинкова от специалност „Химично и биохимично инженерство“ с преподаване на френски език, а от Факултета по металургия и материалознание бе отличена Добринка Годжевъргова, специалност „Биоматериали за приложение в медицината“.

Кулминацията на деня бе тържествената церемония за връчване на дипломите за ОНС „доктор“ и академичните звания „доцент“ и „професор“. Официален гост на събитието бе инж. Димо Кирилов Директор Производство в Аурубис България АД и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ. Аурубис България са наш дългогодишен дарител. Тази година благодарение на тяхната помощ получихме апарат ISP и две пещи, с които ще бъде оборудван Технологичния център Аурубис на територията на ХТМУ.

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XXI Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Наградите от името на ХТМУ бяха връчени от ректора проф. Сеня Терзиева, зам.-ректора по Научни дейности доц. Димитър Пешев и зам.-ректора по Учебни дейности проф. Данчо Даналев. В тазгодишното издание на научната постерна сесия бяха отличени и трима участници в секциите „Химични технологии“, „Биотехнология и екология“ и „Химични науки“, които получиха специални награди от Софарма АД, също наш дългогодишен партньор. Деветима участници успяха да впечатлят и журито от Студентски съвет при ХТМУ, с което спечелиха специалните награди, които им бяха подготвили студентите.

Целият ден бе изпълнен с усмивки, добро настроение и наука! Благодарим на всички, които участваха – ще ви очакваме догодина с още по-високи разработки!

Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1Lyc37yDIY9q2AFeqtG2jIFw9PZIJs7hf?usp=drive_link