Студенти и преподаватели от ХТМУ посетиха Биовет АД

На 22 май 2024 г. студенти и преподаватели от Факултета по химично и системно инженерство посетиха производствените и логистични мощности на Биовет АД в град Пещера.

Посещението бе организирано от катедра „Инженерна химия“ и компанията като продължение на проведената през април т.г. презентация на фирмата пред нашите студенти.

По време на срещата бяха обсъдени и подробности за новата магистърска програма, която е в процес на разработване за нуждите от обучение на кадри в сферата на дейност, с която се занимава и Биовет АД.

Благодарим за гостоприемството на партньорите ни от Биовет АД!