Празник на науката в ХТМУ

На 23 юни 2023 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена юбилейната XX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, част от честванията за 70-годишнината на университета. В тазгодишното издание взеха участие над 100 млади учени, докторанти и студенти със 104 постера в 9 различни научни направления.

Тържествената церемония за откриване на ХХ Научна постерна сесия за млади учени, студенти и докторанти бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към присъстващите отправи и официалният гост на събитието г-н Радан Кънев – Член на Европейския парламент.

На тържествената церемония бяха наградени отличилите се млади учени в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Носител на отличието за 2023 г. е ас. инж. Венцислав Баков от катедра „Органичен синтез в ХТМУ“, който бе награден лично от академик Иван Юхновски. Във връзка с 70-годишнината на ХТМУ академик Юхновски реши да връчи и поощрителна награда, която бе присъдена на гл. ас. д-р Десислава Гергинова от Института по органична химия с Център по фитохимия.

Част от празника на науката бе и връчването на диплома за академичното звание „Доцент“ на ХТМУ на д-р Кремена Деделянова.

С решение на Академичният съвет на ХТМУ на събитието бяха наградени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ наши дългогодишни преподаватели – доц. Пешко Джабмов – бивш декан на ФХСИ, доц. Красимира Токарева, доц. Евда Петкова и доц. Евстати Видимски , нашите партньори от научните институции - Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Катедра по физиология и патофизиология към Медицински университет – София и Катедра Биотехнология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и партньорите ни от средното образование - г-жа Маргарита Йотова – Председател на дружеството на учителите по химия в София град и член на управителния съвет на Съюза на химиците в България , Професионална гимназия по химични и хранителни технологии гр. Пазарджик, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ гр. Монтана и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе.

Официални гости на събитието бяха г-н Радан Кънев – Член на Европейския парламент и акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008).

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1BgYNoNlDj9nUtzLqboXDBp3dpzyjeIXC?usp=sharing