ХТМУ и РУО София-град подписаха споразумение за сътрудничество

На 23 февруари 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Регионалното управление за образование София-град, представлявано от неговия началник д-р Ваня Кастрева.

Предметът на споразумението е сътрудничество в образователната дейност в областта на информационните технологии и провеждането на Националната конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ ИТА 2022 в ХТМУ, която ще се проведе на 26 и 27 април 2022 г.