Студенти от специалност „Химично и биохимично инженерство“ посетиха ИЕЕС-БАН

На 23 април 2024 г. по покана на гл.ас. д-р Борислава Младенова в ИЕЕС-БАН гостуваха студенти от Химикотехнологичен и металургичен университет – София (ХТМУ). Понастоящем те се обучават в трети курс по магистърска програма на специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език. Съпроводени бяха от своя преподавател гл. ас. д-р Катя Пашова.

Бъдещите инженери получиха възможността да се запознаят с най-новите модерни апаратури, с които ИЕЕС-БАН разполага, за синтез на нови каталитични материали, за физико-химично охарактеризиране на материали и за електрохимични изпитвания на горивни и електролизни клетки, батерии и суперкондензатори. Представени им бяха и Лабораторната тестова система за изследване на производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и изгражданата Пилотна линия за производство на литиево-йонни клетки тип „мек пакет“ на ЦК „ХИТМОБИЛ“.

Източник: https://iees.bas.bg/bg/aboutUs-108/news-165(216)

Благодарим за гостоприемството на колегите от ИЕЕС-БАН!