Студенти от специалност „Инженерна екология“ посетиха „Асарел-Медет“

На 23 април 2024 г. студенти от специалността „Инженерна екология“ на Химикотехнологичния и металургичен университет посетиха „Асарел-Медет“. Групата бе водена от доц. д-р инж. Кремена Деделянова – преподавател в катедрата и председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Студентите имаха възможността да разгледат двете фирмени експозиции за историята и развитието на „Асарел-Медет“, както и да наблюдават безупречната работа на пречиствателните станции в дружеството. В рамките на посещението си, те се запознаха и със системите от ново поколение на хвостохранилище „Люляковица“, които непрекъснато се надграждат.

Благодарим за гостоприемството на партньорите ни от „Асарел-Медет“!