Професор Евангелиос Цоцас – Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ

На 22 май 2023 г. се проведе Тържествен академичен съвет, на който бяха връчени най-високите почетни звания на университета. На тържествената церемония бе отбелязано дългосрочното и ползотворно сътрудничество между ХТМУ и партньори от университети в Германия.

Официални гости на събитието бяха Нейно Превъзходителство Посланикът на Федерална Република Германия г-жа Ирене Планк, г-н Анро Боберо – Аташе по научното и университетското сътрудничество Посолство на Франция в България, проф. Дитер Мевес, Университет Хановер, Германия - Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ (2007 г.), проф. Евангелос Цоцас, Университет Магдебург, Германия , проф. Щефан Хайнрих, Технологичен университет, Хамбург, Германия, проф. Михаел Херцог, Университет по приложни науки Вилдау, Германия, проф. Кирил Попов, Уневерситет Касел, Германия, доц. Васил Гълъбов, Декан на ФаГИОПМ, ТУ София, проф. Стефан Стефанов, ФаГИОПМ, ТУ София, доц. Александър Ценов, ФаГИОПМ, ТУ София и д-р Максимилиян Дьонер, ДААД лектор, ФаГИОПМ, ТУ София.

Кулминацията на тържеството бе връчването на най-високото отличие на университета Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ на проф. Евангелиос Цоцас. Проф. Щефан Хайнрих от Технологичния университет в Хамбург бе удостоен с почетното звание Почетен професор на ХТМУ.

На събитието бяха удостоени с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за техните приноси към университета и неговото развитие - НП Посланикът на Ф.Р. Германия г-жа Ирене Планк, г-н Арно Боберо – Аташе по научното и университетско сътрудничество – Франция, проф. Дитер Мевес, проф. Михаел Херцог, проф. Кирил Попов, проф. Ирина Смирнова, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София и Центърът за кариерно ориентиране – Враца.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1uHv7qiaqZzbehwKJqMMiLcuKmw2fgbRW?usp=share_link