Международна юбилейна конференция „70 години ХТМУ“

На 22 и 23 май 2023 г. се проведе международната юбилейна конференция „70 години ХТМУ“. В научния форум взеха участие 94 екипа от 7 страни. В рамките на два дни учените представиха своите доклади в 12 различни научни области.

На тържествената церемония за откриване на конференцията присъства заместник-министъра на икономиката и индустрията г-н Янко Топалов.

„В металургичния сектор на страната работят близо 13 000 души, като това е много важен отрасъл с висок дял в икономическите показатели на страната“, подчерта зам.-министър Топалов. По думите му производството на основни метали участва с около 6% в Брутната добавена стойност, създадена от преработващата промишленост. „През 2021 г. износът на основни метали бележи 35% ръст и е на стойност 9.8 млрд. лв.”, допълни Янко Топалов. Той акцентира, че това нямаше да бъде възможно без висококвалифицираните кадри, които подготвя ХТМУ и без научната и иновационна дейност на висшето училище.

На събитието бяха удостоени с Почетния знак „70 години ХТМУ“ четири от дългогодишните партньори на ХТМУ от Българската академия на науките - Институтът по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“, Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ и Институтът по полимери. Отличията бяха получени от Директора на ИЕЕС „ Акад. Евгени Будевски“ – чл.-кор. проф. Евелина Славчева, Директора на ИОНХ – проф. Радостина Стоянова, Директора на ИФХ – проф. Богдан Рангелов и Директора на ИП – проф. Петър Тодоров.

Официалната церемония по откриване на конференцията завърши с изключително интересната презентация на тема „Метали и технологии за зелена енергия“ на г-н Иван Добрев – член на Съвета на директорите на Холдинг КЦМ 2000.

Спонсори на събитията, посветени на 70-годишнината на ХТМУ: Геотехмин ООД, Холдинг КЦМ 2000, Неохим АД, Аурубис България АД, Асарел Медет АД, София Мед АД, Кредит Център ООД, Макметал Холдинг АД, Изпитвателен център „Глобалтест“ ООД, Оргахим АД, Рефран ЕООД, Еко Индъстрис ЕООД, Унипак АД, Ниърсофт ЕООД, Сименс ЕООД и Българска асоциация на металургичната индустрия.


Снимки от тържествената церемония за откриване на Международна юбилейна конференция „70 години ХТМУ“: https://drive.google.com/drive/folders/1lDEjM6hkGMWv8tJgrtSqgpD-3HVDRvOW?usp=share_link