Проф. Данчо Даналев и доц. Димитър Пешев са новите заместник-ректори на ХТМУ

На 24.07.2023 г., на първия Академичен съвет на новото ръководство на ХТМУ, бяха избрани новите заместник-ректори.

За заместник-ректор по Учебните дейности бе избран проф. д-р инж. Данчо Даналев. Проф. Даналев е дългогодишен преподавател в катедра "Биотехнология" и от 2020 г. заема длъжността "Ръководител катедра". Професор Данчо Даналев е главен редактор на университетските научни списания Journal of Chmecal Technology and Metallurgy и Science, Engineering and Education и дълги години ръководи кандидатстудентската дейност в ХТМУ.

Доц. д-р инж. Димитър Пешев бе избран за заместник-ректор по Научната дейност. От 2020 г. доц. Пешев е ръководител на катедра "Инженерна химия" и Институционален Еразъм координатор на ХТМУ. Доц. Димитър Пешев е бил пост-докторант в Imperial College London и Почетен изследовател за ценен принос към катедра "Chemical engineering" към Imperial College London (2013 г. -2016 г.).

Поздравления за новите заместник-ректори! Пожелаваме им успех!