Първа партньорска среща по Еразъм+ проекта GREEN STEAM в София

На 27.03.2024 г., екипът на проект GREEN STEAM организира и проведепървата транснационална партньорска среща в София, България. Партньорите обсъдиха изпълнението на проекта и планираха в детайли работата по разработването на Flipped training course and Toolkit & Flipped learning labs.
Проектът има за цел да направи уменията за зелен преход и предприемаческия дух масови сред студентките във висшето образование в областта на STEAM.
Проектът Green Steam ще разработи иновативни Flipped Training Courses, Hackathon, Open Learning Platform, чрез които студентки в STEAM да придобият предприемачески и екологични умения за бъдещето чрез подход на обърнато обучение и дизайнерско мислене.
Проектът Green Steam ще разработи иновативни обърнати курсове за обучение и обърнати учебни лаборатории за развиване на следните умения - дигитални, екологични, предприемачески и социални. Той ще бъде пилотиран сред 250 студенти в 5-те страни партньори. Анализът на въздействието ще бъде представен на ключови заинтересовани страни, за да популяризира платформата за отворено обучение на Green Steam широко в образователната система. Консорциумът ще проведе и 5 хакатона в страните партньори.

Консорциумът включва 6 организации от 5 държави. Екипът е ръководен от Химикотехнологичен и металургичен университет - София /ХТМУ/ от България и съчетава опита на партньорските организации: Mindshift от Португалия, Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието от България, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi от Полша, Πανεπιστήμιο Κύπρου | University Of Cyprus от Кипър и UnitelmaSapienza от Италия.