Доц. Петър Илиев от катедра МТЕЕ взе участие в конференцията за енергийната сигурност на ЕС в Европейския парламент

На 19.03.2024 г., по инициатива на евродепутата от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова се проведе в конференцията „Енергийната сигурност – основа за развитие на европейската индустрия и ролята на България“ в Европейския парламент в Брюксел. На събитието присъстваха ключови представители на българската и европейска енергетика и промишленост, браншови организации, дипломати, членове на Европейския парламент, синдикалисти, представители на академичната общност в лицето на доц. д-р инж. Петър Илиев – ръководител на катедра „Металургични технологии, електротехника и електроника“ при ХТМУ, представители на неправителствения сектор и експерти от Европейската комисия.

Основната тема бе ключовата роля на България при изработването на европейски енергийни индустриални политики и прилагането им в реалната икономика. Обсъдено бе и развитието на ядрената енергетика като основна базова мощност за ЕС, ролята на възобновяемите енергийни източници и необходимостта от подобряване свързаността на електроенергийните мрежи в ЕС. Конференцията акцентира върху плана за реиндустриализация на ЕС, ключовото значение на стратегически суровини в България и Съюза, обезпечаването и подготовката на качествени кадри.

В изявлението си доц. Петър Илиев подчерта потенциала на България по отношение на подготвени специалисти, но призна, че по отношение на критичните суровини страната няма технологии и има нужда от европейско финансиране.


https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2024/28032024_1/2.jpg

 

Източници:

https://www.24chasa.bg/biznes/article/17440346

https://www.euractiv.com/section/energy/news/bulgarias-lead-battery-potential-highlighted-at-brussels-conference/