Обява по проект BG-RRP-2.004-0002 BiOrgaMCT

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Изследовател, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

  • Изследовател (Старши сътрудник, R2) – 1 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника – 1 бр.

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. Поне 10 години опит в изследователска и развойна дейност в сферата на химичните технологии и съответната публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика и/или Технически науки.

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и/или да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 04.09.2023 г.