Летен университет в ХТМУ

На 27 и 28 юни 2024 г. се проведе инициативата на Химикотехнологичния и металургичен университет - „Летен университет“, насочена към ученици от 8 до 11 клас. В рамките на двата дни възпитаници на 4 училища в България успяха да посетят лабораториите на ХТМУ и да проведат упражнения в тях. Учениците се срещнаха с наши преподаватели от катедрите „Обща и неорганична химия“, „Физикохимия“, „Органична химия“, „Биотехнология“, „Технология на силикатите“ и научиха повече за университета и специалностите, по които обучаваме.

Благодарим на всички, които се включиха в нашето начинание. „Летен университет“ е една от инициативите ни, с които подаваме ръка на средното образование и полагаме усилия, заедно с учителите, да запалим искрата на науката у учениците!