Лекция на проф. Дорис Мьонке от Университета Алфред, Ню Йорк, САЩ

На 2, 3 и 5 октомври винаги от 14 до 17 ч в зала 301 на сграда А проф. Дорис Мьонке от Университета Алфред, Ню Йорк, САЩ., която е гост на ХТМУ в рамките на проекта  BG-RRP-2.004-0002, "BiOrgaMCT, ще изнесе блок-лекции на тема:
 
1) Borosilicate Glasses (structure and properties, connectivities) alumino silicate glasses (structures and properties, IR and Raman spectroscopy)
 
2) - shared oxygen (conditional glass former, a rant against the term “free oxygen”) - orthoborate glasses (tetrahedral borates with non-bridging oxygen)
 
3) - colors in glasses (TM, REE, nanoparticles, …) 
 
 
Всички студенти, докторанти и колеги са поканени да присъстват!