Успешно приключи ИКТвНОС

Успешно приключи Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС). От ХТМУ в програмата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Автоматизация на производството“ във Факултета по химично и системно инженерство.

Със средствата от ИКТвНОС бяха създадени и обновени три лаборатории в катедрата, в които днес се обучават студенти.

 

Сайт на проекта: https://npict.bg/bg