ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

С Тържествен академичен съвет на 29 март 2023 г. бе поставено началото на честванията по повод 70-годишнина от основаването на Химикотехнологичния и металургичен университет и отбелязана 20-годишнина от създаването на Българското водородно общество. Почетен гост на събитието бе Президента на Република България г-н Румен Радев.

"В продължение на години Европа живееше с надеждата, че ще продължи да затваря своите мини и преработвателни предприятия, ще продължи да внася евтини енергийни ресурси и критични суровини отвън. Ще продължи да изнася навън своите тежки стратегически производства и металургия, и ще развива само производства с висока добавена стойност и цифровизация, от които има огромна нужда. Затова и Европа поема решителен курс към промяна за постигане на целите на стратегическата автономия, базирана на развитие на иновативна, но и всеобхватна, пълноценна икономика - от добиване на суровините, през тяхната обработка, тежката индустрия и металургията, добив и съхранение на енергия от собствени източници, цифровизация и високотехнологични производства. С гордост мога да заявя точно тук, че България ще става все по-важна, ще придобива все по-голяма роля в тези процеси, благодарение на вас и на вашия университет", каза президентът Радев. Той подчерта, че в продължение на години ХТМУ е развивал наука в тези критични области и продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти в тях.

По време на церемонията Румен Радев удостои ХТМУ с Почетния знак на президента. Отличието е по повод 70-годишнината от основаването на университета и за значимия принос на висшето училище за изграждане и усъвършенстване на научния и експертен потенциал в секторите химия, металургия, биотехнологии – основа на развоя в отраслите на икономиката, както и за активната му роля при формиране облика на съвременното висше образование в България. Почетният знак бе приет от ректора проф. д-р Сеня Терзиева.

По повод 20-годишнината от неговото създаване, за основополагащ принос за създаването на фундамента за развитие на водородните технологии в България и успешно внедрените проекти в областта на чистата енергия и устойчиво развитие държавният глава отличи с президентски плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ Националния научно-изследователски център Българско водородно общество. Проф. дтн инж. Цвети Цветков, Изпълнителен директор на научно-изследователския център и директор на института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“ получи отличието.

Румен Радев посети реновираните лаборатории по инженерна химия на ХТМУ и Библиотечно-информационния център при университета. Държавният глава се запозна и с работата на лабораториите в Института по водородни технологии. Президентът бе удостоен с Почетния знак на ХТМУ за приноса му към българското висше образование, наука и новации от проф. Терзиева, както и със златен медал и сертификат за почетен член на Българското водородно общество, връчен му от проф. Цветков.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Еленко Божков – Заместник-министър на енергетиката, Ива Петрова - Заместник-министър на енергетиката. Ирина Щонова – Заместник-министър на икономиката и индустрията, Минко Ангелов - Съветник на Министъра на икономиката и индустрията, Мария Тодорова – Директор на дирекция политики и анализи на Министерство на иновациите и растежа, Съвета на настоятелите на ХТМУ с председател инж. Румен Цонев - Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000 и членове - Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община, инж. Димо Кирилов - Директор Производство Аурубис България, инж. Тихомир Тошев – Управител на Кредит Център, инж. Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите, инж. Владимир Филипов - Управляващ представител, НиърСофт ООД, проф. дтн. Камен Велев – Ректор на ХТМУ (1993-2003), доц. д-р Кирил Станулов – Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. д-р Иван Кралов – Ректор на ТУ – София, проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев - Ректор на ЛТУ, проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на ВУТП, проф. д-р Николай Изов – Ректор на НСА, проф. дн. Ирена Петева – Ректор на УНИБИТ, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, проф. д-р инж. Любен Тотев – МГУ, проф. д-р инж. Георги Тодоров – председател УОС ТУ – София, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Заместник-председател на БАН, чл.-кор. проф. Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН и Директор на ИЕЕС, чл.-кор. проф. Тони Спасов - Декан на факултет ХФ, СУ "Св. Климент Охридски", проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор  и ръководител на управляващия орган на "Програма за образование", Arnaud Bauberot – Аташе по научно и университетско сътрудничество, Pierre Colliot – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Френското посолство, Директор на Френски институт, Полковник доц. дн. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана "Проф Цветан Лазаров“, Подп. доц. д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Генерал-майор (о.з.) доц. Груди Ангелов, проф. д-р. инж. Лиляна Вълчева – Синдикат висше образование и наука, КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, инж. Веселина Павлитова – Началник на РУО – Хасково, д-р Иван Златинов – Председател на СД на Макметал Холдинг АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов – Председател на СД и Собственик на Минстрой Холдинг АД, Георги Кирков – Изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Андрей Красночаров – Зам.-изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, д-р Никола Рангелов – Председател на БАМИ, Управител и собственик на "Рефран" ЕООД, Христо Ибушев – Изпълнителен директор на Аресенал 2000, Иван Андреев – Изпълнителен директор на „БЕХ“ ЕАД, Петър Георгиев – Изпълнителен директор на Самел 90 АД, доц. д-р Борислав Великов – председател на 39 НС 2005 г. и мажоритарен собственик на Аквахим АД, Илия Левков – Председател на УС на Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, д-р Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), д-р Константин Тренчев – Почетен председател на КТ "Подкрепа", Антониос Критикос – Заместник Изпълнителен Директор София Мед, Златомир Кичуков – Директор Валцово Производство, София Мед, Иво Василев – София Мед АД, инж. Александра Наумова - Директор на дирекция "Централна митническа лаборатория", Румен Борисов – Зам.-председател на Държавна агенция "Архиви", Алекси Кисяков – Кмет на Община Челопеч, Мартин Макариев.