Проф. д-р Светослав Ненов е новият заместник-ректор на ХТМУ

На 28.09.2023 г., на третото заседание на Академичния съвет на ХТМУ, бе избран и третият заместник-ректор на университета за новия мандат на ръководството.

С пълно единодушие за заместник-ректор по Електронизация бе избран проф. д-р Светослав Ненов. Проф. Ненов е дългогодишен преподавател в катедра „Математика“ , а от 2020 г. е избран и за Ръководител на катедрата. Професор Светослав Ненов е и дългогодишен директор на Центъра за информационни ресурси към Химикотехнологичния и металургичен университет.

Поздравяваме новия заместник-ректор и му пожелаваме успех!