Стипендии на Аурубис България за студенти на ХТМУ

Сред настоящите студенти на ХТМУ – София, компанията търси да намери Стипендианти Аурубис България

 

Отговорности:

Да се отнасяте отговорно към курса си на обучение и да преследвате високи академични резултати;

Да търсите проактивно нова информация и да сте готови да се самоусъвършенствате непрекъснато;

Да се запознаете с бизнес модела на Аурубис България и прилаганите в компанията най-добри налични техники, в зависимост от вашите интереси.

 

Изисквания:

Да сте студент в ХТМУ – София по специалност „Металургия на цветните и благородни метали“ или друга;

Да имате отличен или много добър успех от курса на обучение;

Да проявявате интерес за професионално развитие в сферата на преработката на медни концентрати;

Да си поставяте и да преследвате високи цели.

 

Моля, посетете сектор „Кариери“ на сайта на компанията и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и мотивационно писмо тук: https://www.aurubis.com/bulgaria/career/jobs не по-късно от 15.08.2022г.

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr

 

За повече информация (ТУК)