Тържествен академичен съвет

 

На тържествено заседание на Академичния съвет на ХТМУ на 4.11.2020 г. по повод 1-ви ноември – Деня на будителите бяха връчени Почетните знаци на ХТМУ.

По повод своя 75-годишен юбилей и заслуги за издигане на авторитета на ХТМУ с решение на АС на ХТМУ на заседание проведено на 21 октомври 2020 г. бе награден с Почетен знак на ХТМУ доц. д-р инж. Иван Груев – дългогодишен преподавател в университета, ръководител на катедра „Металургия на цветните метали и сплави” и 10 години декан на Факултета по металурггия и материалознание (2004 г. – 2014 г.).

Академичният съвет на ХТМУ удостои с Почетен знак и д-р инж. Никола Рангелов – възпитаник на ХТМУ, дългогодишен дарител и член на клуб „Алумни”.

За принос за издигане авторитета на университета бе награден с Почетен знак на ХТМУ и инж. Тихомир Тошев – възпитаник и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ.

Кулминацията на събитието бе удостояването с най-високия знак на университета - Почетна огърлица на ХТМУ на проф. д-р инж. Митко Георгиев - дългогодишен преподавател, зам.-ректор по Научни дейности (2007г. -2011 г.) и два мандата ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет (2011 г. -2019 г.).


Снимки от събитието може да видите: https://drive.google.com/drive/folders/1mOEdI0nbZZY4x_yJmcUVnR8Vatbw-AQW?usp=sharing