Докторантката инж. Селен Исмаил със специалната награда на проф. Иван Шопов

 

Докторантката инж. Селен Исмаил със специалната награда на проф. Иван Шопов

На тържествена церемония на 04.03.2020 г. бяха връчени наградите в Националния конкурс на Съюза на химиците за наградата на „Проф. Иван Шопов“ „Изявен млад учен в областта на полимерите“. За първа година беше връчена специална награда, която получи докторантката инж. Селен Исмаил от Химикотехнологичния и металургичен университет. Лично проф. Шопов награди младия учен.

Инж. Селен Исмаил е родом от град Русе. Завършва бакалавърската си програма в ХТМУ със специалност „Фин органичен синтез“, а след това продължава в магистърската специалност на университета „Полимерно инженерство“, която завършва с пълно отличие. Към настоящия момент Селен е докторант в специалност „Полимерно инженерство“ с научен ръководител доц. д-р инж. Райна Бряскова.

Нашата докторантка е млад учен, активно участващ в научноизследователската дейност в Университета. През 2019 година Селен беше наградена със сертификат за най-добър постер в Десетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите”, организирана от Института по полимери към Българската академия на науките и с грамота и награда за разработката ѝ „Нови РН-чувствителни флоуресцентни полимерни мицели за биомедицинско приложение” на XVI Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, посветена на 100 години Международен съюз по чиста и приложна химия и 150 години от създаването на периодичната таблица на Менделеев, организирана от Химикотехнологичения и металургичен университет.

Инж. Исмаил е млад изследовател с голям потенциал и знания. Пожелаваме ѝ много здраве, успехи и късмет.

 

Undefined
88210280 2570850026490666 1860880544762429440 N
89051654 2856929317729668 8536365578040901632 N