На 26.03.2021 г. не се налага провеждането на балотаж

Уважаеми колеги,

На 26. 03. 2021 г. не се налага провеждането на балотаж.

По т. 4 от дневния ред – има избран председател на Контролния съвет.

По т. 5 от дневния ред – състава на Академичния съвет от квотата на нехабилитираните преподаватели е попълнен.

Председател на УОС:

доц. Николай Карев