Номинирани в конкурсa „Химичните технологии около нас 2020“

От всички номинирани комисия в състав:

Председател: гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова – катедра „Физика”, зам.-директор по учебна дейност на Център за френскоезично обучение, Комисия по кандидатстудентски дейности

Членове:

доц. д-р Ружа Харизанова – катедра „Физика”, директор на Център за немскоезично обучение;

доц. д-р инж. Димитър Дончев – катедра „Приложна механика”, директор на Център за френскоезично обучение;

доц. д-р инж. Данчо Даналев – катедра „Биотехнология”, Комисия за кандидатстудентски дейности

класира следните презентации:

 

I. Презентации на български език:

 

Първо място:

Катрин Иванова, 35 СЕУ ,,Добри Войников’’, гр. София за презентация на тема „Химичните технологии в парфюмерийно-козметичните продукти“.

 

Второ място:

Гергана Атанасова и Светослав Терзийски, СЕУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй за презентация на тема „Горските пожари“.

 

Трето място:

Натали Вълова, 4-та ЕГ, „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна за презентация на тема „Отпадъци -проблем или ресурс? Как моят град да стане град с „нулев отпадък“;

Дима Георгиева Йорданова, 35 СЕУ “Добри Войников”, гр. София за презентация на тема Приложение на нанотехнологията в съвременния свят“.

 

Четвърто място:

Йоанна Михайлова Михайлова, 35 СЕУ “Добри Войников”, гр. София за презентация на тема „Наночастици и нанотехнологии“.

 

 

 

II. Презентации на френски език

Първо място:

Паола Смоличка , 35 СЕУ “Добри Войников”, гр. София за презентация на тема Les ressources d’énergie alternative“;

Лили Маринова и Виктория Пенкова, СЕУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй за презентация на тема Comment sauver l'environnement – les méthodes et les installations modernes“.

 

Второ място:

Мария Мицева, 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София за презентация на тема „La chimie dans les produits alimentaires“.

 

Трето място:

Виктория Петкова, 35 СЕУ “Добри Войников”, гр. София за презентация на тема „Les fibres chimiques dans l’industrie textile“.

 

III. Специална награда на публиката

Лили Маринова и Виктория Пенкова, СЕУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

Катрин Иванова, 35 СЕУ ,,Добри Войников’’, гр. София

Паола Смоличка, 35 СЕУ “ Добри Войников”, гр. София

Гергана Атанасова и Светослав Терзийски, СЕУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй