БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАД 40 БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

С Постановление на Министерски съвет №137 от 25.06.2020 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 58 от 30.06.2020 г. се прие Списъкът на професионалните направления и защитени специалности, по които студентите приети през учебната 2020/2021 година са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Специалностите в ХТМУ, за които новоприетите студенти са освободени от такси за целия курс на обучението си са:

 ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение

➡ Биоматериали за приложение в медицината

➡ Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки

➡ Горива и биоенергийни технологии

➡ Индустриална безопасност

➡ Инженерни материали и материалознание

➡ Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия

➡ Парфюмерия и козметика

➡ Полимерно инженерство

➡ Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично инженерство

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език )

➡ Чиста енергия и устойчиво развитие

 

ОКС „Магистър“ – редовно обучение

➡ Биоенергийни технологии и биопродукти

➡ Водородни технологии

➡ Еластични омрежени полимери

➡ Електрохимия и защита от корозия

➡ Консервация и реставрация на хартия и книги

➡ CAD/CAE в химичните технологии

➡ Медицински текстил

➡ Метални материали

➡ Метрология, акредитация и сертифициране

➡ Нанотехнологии и наноматериали

➡ Неорганични вещества

➡ Полиграфия

➡ Полимерно инженерство

➡ Приложна аналитика

➡ Природни и синтетични горива

➡ Рециклиране на полимери

➡ Силикатни материали

➡ Системи за възобновяема енергия (на български и английски език)

➡ Стъкло, керамика и свързващи вещества

➡ Текстил и кожи и изделия от тях

➡ Технология на високоенергийните материали

➡ Управление на промишлената безопасност

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език)

➡ Химично инженерство

➡ Химични технологии и ядрена енергетика

➡ Целулоза, хартия и опаковки

 

За повече информация може да се свържете с нас на тел: 02 8163 135, 0877070108 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.