ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ 11.04.2020

Уважаеми кандидат-студенти,

Поради извънредната ситуация в страната всички, които искат да се явят на обявения за 11.04.2020 (събота) от Химикотехнологичен и Металургичен Университет предварителен изпит, могат да го направят през нашата он-лайн платформа https://dl.uctm.edu/elearn. Регистрацията за участие става след предварително заплащане по банков път на таксата за явяване на кандидатстудентски изпит от 30 лв. по банковата сметка на университета:

 

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

 

Във вносната бележка задължително се изписват ТРИТЕ ИМЕНА на кандидат-студента, неговото ЕГН и такса за кандидатстудентски изпит.

Тестовете по химия и природни науки ще бъдат активирани на 11.04.2020 г от 9 до 12 часа. За да можете да влезете в системата в срок ДО 09.04.2020 г., 23.59 часа е неоходимо да изпратите на e-mail ksd@uctm.edu следните данни:

вашите три имена,

ваш e-mail адрес и

снимка на вносната бележка за платена такса.

 

На тяхно основание ще получите username и password за достъп до он-лайн системата на университета.

Инструкци за участие в изпита:

Влизате в сайта на ХТМУ, подсекция Кандидатстудентски състезания, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ 11.04.2020,

Избирате теста, който ще направите по химия или по природни науки.

Изпълнявате тестовите задачи в интервала между 9 и 12 часа

Резултатите от изпита ще получите след проверка от комисията на посочената от вас електронна поща.

След обявената дата и час няма да бъдат приемани допълнителни заявки и няма да има възможност за включване в списъка за явяване на предварителния изпит.

За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: ksd@uctm.edu и телефоните обявени на сайта на университета www.uctm.edu.