Сътрудничеството между Министерството на икономиката, ХТМУ и бизнеса

Министерството на икономиката, ХТМУ и бизнеса обсъдиха сътрудничеството си в сферата на водородните технологии

 

На 15.03.2021 г. се проведе среща между Министерството на икономиката, ръководството на ХТМУ и представители на бизнеса. Домакин на срещата бе Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева, а от страна на Министерство на икономиката присъства заместник-министърът Стамен Янев. На срещата още бяха и заместник-ректорите на университета, г-н Румен Радев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и г-н Стефан Димитров – прокурист на „Неохим“ АД.

Акцент на срещата бяха стъпките за изпълнение на Зелената сделка в България и мястото на водородните технологии при реализацията ѝ в следващите години. Представена бе визия за бъдещи инвестиции в отрасъла на химичните технологии. Заместник-министър Янев очерта перспективите за финансиране на индустриалните предприятия за технологично обновяване на енергийното осигуряване и по-специално на големите компании от сектора химия. Механизмите за подкрепа от националните и европейски фондове ще стимулират сътрудничеството между бизнес, науката и образование.

Участниците в срещата посетиха Центъра по водородни технологии към ХТМУ, който в продължение на 18 години е изграждан на проектен принцип със средства по различни програми на Министерството на икономиката. За представителите на бизнеса и държавата бе много полезно да видят на място възможностите за съвместни действия в търсенето на конкретни технологични решения и за развитие на изследователската инфраструктура. Същевременно се представиха и новите програми на университета, които са директно ориентирани към подготовка на кадрите, които ще работят в индустрията и в частност в сферата на чистата енергия и дигитализацията ѝ. Отбелязано бе желанието на държавата да инвестира усилия и финанси в интелектуалния продукт на страната, като се обмисля финансиране на стартиращи компании за развитие на наука в посока на водородните технологии от млади учени.

На срещата бяха очертани аспектите, към които страната ни ще работи за осъществяване на Зелената сделка с конкретни програми и финансови инструменти.

Министър Янев имаше възможността да разгледа изследователските и учебни инсталации в Центъра по водородни технологии към ХТМУ и отблизо да се запознае с апаратура от най-висок клас. Дискусията беше оценена от участниците като много полезна за стартиране на конкретни действия по реализация на визия на всяка от страните, заинтересовани от технологичната трансформация в изпълнение на Зелената сделка.

1