ХТМУ актуализира графика си за прием на студенти за учебната 2020/2021

ХТМУ актуализира графика си за прием на студенти за учебната 2020/2021 и обяви два допълнителни предварителни кандидатстудентски изпита през май и юни

На заседание на академичния съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет се взе решение за актуализации в графика за прием на студенти в университета за академичната 2020/2021 година. Във връзка с усложнената ситуация в страната и предизвикателствата, пред които е изправена образователната система, ХТМУ реши да обяви две допълнителни дати за предварителен кандидатстудентски изпит - 31.05.2020 г. и 21.06.2020 г. Други промени, които бяха гласувани, са за срока на класиране – 15.07.2020 г., записването в ХТМУ ще се проведе от 16 юли до 7 август, а в периода от 10 август до 14 септември ще се осъществи попълването на незаетите места във всички специалности.

Във връзка с промяната в графиците за завършване на учебната година в средното образование, академичният съвет на ХТМУ реши 20% от обявените места за прием в университета да могат да бъдат заемани от кандидат-студенти, завършили предходни години, след подаване на документи и участие в предварително класиране.

 

Повече информация и графика за прием на студенти в ХТМУ за 2020/2021 година можете да намерите на адрес: https://uctm.edu/bg/case-study/bakalavur - меню Кандидатстудентски изпити