ХТМУ ще проведе допълнителни online състезания с ранг на приемен изпит

Във връзка с безпрецедентната ситуация ръководството на ХТМУ взе решение да бъдат проведени две допълнителни online състезания с ранг на приемен изпит по химия, природни науки и математика (по избор на кандидата) за ученици от 12-ти клас от цялата страна на 16.05.2020 г. (събота) и 13.06.2020 г. (събота) от 11 часа. Състезанията ще бъдат с продължителност 2 часа и ще се проведат онлайн на online платформата на университета (https://dl.uctm.edu/elearn). За състезанията кандидат-студентите НЯМА ДА ЗАПЛАЩАТ такса.

Организираните от Химикотехнологичния и металургичен университет online състезания ще бъдат в различни формати, както следва:

- природни науки (теста ще включва по 5 въпроса с избираем отговор от изучавания материал за задължителна подготовка в училище по предметите химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, география и информатика);

- химия и опазване на околната среда (теста ще включва 22 въпроса с избираем отговор и две задачи – една от неорганична и една от органична химия, от изучавания материал за задължителна подготовка в училище);

- математика (теста ще включва 30 въпроса с избираем отговор от изучавания материал за задължителна подготовка в училище).

За участие в състезанията кандидатите е необходимо да подадат своите заявки на email адрес: ksd@uctm.edu в срок до 14 май (четвъртък) и 11 юни (четвъртък), 23.59 часа като е необходимо да изпратят три имена и актуален email адрес, клас, град и име на училището, в което учите или сте завършили. На тяхно основание ще получат username и password за достъп до online системата на университета.