ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

 

 

Уважаеми студенти,

Информационната система на проект „Студентски практики - фаза 2“ вече е активна!

За регистрация посетете следния линк: https://praktiki.mon.bg/registration/students

Можете да следите нашата страница, където ще обявяваме актуална информация.

 

От екипа на проект „Студентски практики“