Семинар за студенти по Компютърно моделиране на технологични процеси

 

ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ при ХТМУ

ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ: Компютърно симулиране на технологични процеси


Водещ: проф. д-р инж. Нина Пенкова

 

ВХОД СВОБОДЕН


Занятията ще се провеждат онлайн всеки четвъртък от 16ч. Начало: 15.04.2021г.


Линк: https://meet.google.com/dud-bnkn-dcp

 

Цели: запознаване с основните стъпки при числено симулиране на процеси чрез методите на крайните разлики и обеми посредством софтуер ANSYS; компютърно симулиране на процеси в областта на термодинамиката, топлопренасянето и механиката на флуидите, изучавани в ОКС Бакалавър.