ХТМУ на трето място за наука сред висшите училища в България

 

Химикотехнологичният и металургичния университет е на трето място сред висшите училища в България според представено класиране на платформа за оценка на научните изследвания SCImago (SIR) за отминалата 2020 година (https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=BGR).

Сред научните организации в България ХТМУ заема престижното 7-мо място.

Класацията обхваща 7024 академични и научноизследователски институции, които са оценени чрез тяхната видимост в мрежата по три различни набора от индикатори, базирани на резултатите от: научните изследвания, иновациите и социалното въздействие.