ХТМУ и Siemens България подписаха споразумение за сътрудничество

Химикотехнологичният и металургичен университет и Siemens България подписаха споразумение за сътрудничество с цел развитие и насърчаване на директните контакти между двете страни в oбpaзoвaтeлни, научни и практически oблacти oт взaимeн интepec.

На подписването на документа присъстваха ректорът на ХМТУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, главният изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония д-р инж. Боряна Манолова, представители на катедра „Автоматизация на производството”, и на направление Дигитални индустрии на Siemens.

Сред обсъдените инициативи е предоставяне на cтaжoвe зa cтyдeнти oт ХTМУ в компанията, обновяване на лабораторията по автоматизация с oбopyдвaнe на Siemens, адаптиране на учебното съдържание към нуждите на бизнеса, засилване на сътрудничеството в областта на процесната автоматизация и дигитализацията и други.

„За Siemens като глобален технологичен лидер партньорството с академичната общност е от ключово значение. Ние имаме изградени дългогодишни взаимоотношения на доверие и подкрепа с най-големите технически университети в страната“, отбеляза д-р инж. Боряна Манолова.

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова сподели, че през последните години се наблюдава все по-засилен интерес от страна на студентите към специалността „Автоматизация на производството“.