ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

За зимен семестър на учебната 2020/2021 ще се отпускат стипендии на следните студенти:

ЗАПИСАЛИ семестъра, РЕДОВНА форма на обучение, ДЪРЖАВНА поръчка,

ОКС „БАКАЛАВЪР” от II до IV курс и ОКС „МАГИСТЪР” - от II курс

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

А. Стипендии за успех по чл.1, ал.1, т.1 и 5 от ПМС №90/2000г.

I. Стипендии по „среден семестриален успех” /БЕЗ ДОХОД/:

Критерии:

1. ПОЛОЖЕНИ всички изпити по учебен план;

2. УСПЕХ: от мн. добър 5. 00 до отличен 6. 00.

 

II. Стипендии по „среден семестриален успех” и месечен доход на член от семейството:

Критерии:

1. УСПЕХ: най-малко добър 4. 00;

2. Допуска се ЕДИН неположен изпит по учебен план ;

3. ДОХОД до 800. 00 лв. на член от семейството.

ВАЖНО! В изчисляването на семестриалния успех се включва и неположения изпит.

 

III. Стипендии само по месечен доход на член от семейството:

Критерии:

ДОХОД до 500. 00 лв. на член от семейството.

 

Б. Стипендии за приоритетни специалности по чл.4, ал.5 и 6 от ПМС №90/2000 г.

Право да кандидатстват имат всички студенти от ХТМУ.

Стипендиите се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“.

 

 

За повече информация (ТУК)