Стипендианти на Аурубис България

Металургията е нашата страст.
Аурубис Групата е водещ глобален доставчик на цветни метали и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света. Ние преработваме комплексни концентрати, метален скрап и металосъдържащи материали и правим от тях метали с най-висока чистота. Тези метали стоят в основата на ключови световни тенденции като дигитализацията, използването на възобновяеми енергийни източници, електрическите автомобили и урбанизацията. В Аурубис работят около 7400 служители, в заводите ни в Европа и САЩ.
Присъединете се към нашия екип и подкрепете напредъка заедно с нас!

Сред настоящите студенти в ХТМУ – София компанията търси да намери Стипендианти на Аурубис България

Отговорности:

  • Да се отнасяте отговорно към курса си на обучение и да преследвате високи академични резултати;
  • Да търсите проактивно нова информация и да сте готови да се самоусъвършенствате непрекъснато;
  • Да разработите курсова работа на тема, свързана с бизнес модела на компанията или прилаганите в нея най-добри налични техники, в зависимост от вашите интереси.

 

Изисквания:

  • Да сте студент в ХТМУ – София по специалност „Металургия на цветните и благородни метали“ или друга;
  • Да имате отличен или много добър успех от курса на обучение;
  • Да проявявате интерес за професионално развитие в сферата на преработката на медни концентрати; 
  • Да си поставяте и да преследвате високи цели.

 

Ние Ви предлагаме:

  • Атрактивна стипендия без обвързване с ангажимент за работа в дружеството;
  • Досег до една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
  • Запознаване с бизнес модела на предприятието и високите работни стандарти, които прилагаме.

 

Ако нашето предложение Ви интересува:

Моля, посетете сектор „Кариери“ на сайта на компанията и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и мотивационно писмо тук: https://job.aurubis.com/bg/jobs/21810/scholarship-at-aurubis-bulgaria не по-късно от 12.04.2021г.
Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на следния адрес: http://bulgaria.aurubis.com/bg/otgovornost/gdpr-obrabotka-na-lichni-danni/kandidati-za-rabota

 

Повече за регламента на конкурса (тук).