Oбучение по Молекулните сензори и молекулните логически устройства

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE – обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема: Молекулните сензори и молекулните логически устройства като платформа за диагностика в медицината и биологията


  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE

 

На 16.11.2020г. стартира 4 дневно обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри по:

 

Молекулните сензори и молекулните логически устройства като платформа за диагностика в медицината и биологията

 

Лектор: доц. д-р инж. Николай Георгиев

Лекция часове

 

1. Оптични молекулни сензори - дизайн и основни принципи на действие.

16.11.2020 от 10 ч зала 301 сграда А на ХТМУ 3ч

2. Молекулни логически портички – основни архитектури, дизайн и получаване

17.11.2020 от 10 ч зала 301 сграда А на ХТМУ 3ч

3. Молекулни логически схеми - дизайн и реализация на молекулно ниво

18.11.2020 от 10 ч зала 301 сграда А на ХТМУ 3ч

4. Молекулни логически устройства и приложението им в медицината и биологията

19.11.2020 от 10 ч зала 301 сграда А на ХТМУ 3ч

 

Обучението ще се проведе на 16, 17, 18 и 19.11.2020г. в гр.София, бул. Климент Охридски 8, сграда А на ХТМУ, етаж 3, зала 301 от 10-13ч. на следния линк в Google meet:

meet.google.com/fmq-fbjn-ryu

За онлайн присъствие на обучението, моля да подадете заявка за участие на следния линк до 13.11.2020г., за да бъдете включени в групата:

https://docs.google.com/forms/d/1dcd6n738DiHwNqA34Ic6pGHiEpLHY-JPqdJO2AYTm1Y/edit

 

Споразумение с МОН № Д01-278/05.10.2020