Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE – обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема: Молекулните сензори и молекулните логически устройства като платформа за диагностика в медицината и биологията


   

На 25 януари в ХТМУ започва обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема „Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства“ в изпълнение на работна програма по споразумение с МОН Д01-278/05.10.2020

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE

 

Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства

 

Лектор: проф. д-р Нели Георгиева

Програма

Лекция

Дата и час

продължителност

1

Прокариоти vs Еукариоти.

Механизми на действие на антимикробните вещества.

25.01.2021г.

10ч-13ч

2

Антимикробни пептиди – бактериоцини.

26.01.2021г.

10ч-13ч

3

Тестове при определяне на антимикробна чувствителност.

27.01.2021г.

10ч-13ч

4

Микробиологичен контрол при фармацевтичните производства.

29.01.2021г.

10ч-13ч

 

ОБЩО

12ч

В лекционния курс са включени знания относно механизмите на действие на антимикробните вещества, антимикробните пептиди, тестовете за определяне на антимикробната чувствителност, както и микробиологичния контрол при фармацевтичните производства.Обучението ще се проведе на 25, 26, 27 и 29.01.2021г. от 10-13ч. чрез следния линк в Google meet: meet.google.com/vyd-scjq-shz

При желание да се запишете за онлайн присъствие на обучението, моля да подадете Заявка за участие на следния линк до 22.01.2021г., за да бъдете включени в групата:

https://docs.google.com/forms/d/1HNT8sfbJ7pBFJ7a2KkBszjo1VZOaLQRhP6W-SKS20vY/edit