5 учени от ХТМУ са сред най-добрите в света според класация на Станфордския университет

5 учени от ХТМУ са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Станфордския университет. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др.

Ето и списъкът на учените от ХТМУ по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:

Веселин Димитров № 2309 в област "Приложна физика"

Йордан Христов № 318 в област "Химично инженерство"

Мартин Божинов № 1029 в област "Енергия"

Владимир Божинов № 1592 в област "Органична химия"

А. Попова № 2792 в област "Материали"


Линк към официалните данни:

https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2?fbclid=IwAR1mtE5ZkrvK-g6dOyrWRrZqsfqxHuvSq4SZ_fpnnxCC62Snnp_Oo0k1P7k