Признание за учени от ХТМУ

 

Проф. Н. Дишовски и доц. Д. Караиванов са включени като чуждестранни експерти в голям научен проект, ръководен от Казахския национален изследователски технически университет „К.И. Сатпаев“ (Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satbayev), г. Алмати, Казахстан, финансиран от Министерството на образованието и науката на Република Казахстан (2021 – 2022 г.). Темата на проекта е: „Разработване на иновационни технологии за повишаване на енергийната ефективност и надеждност на центробежни помпи, произвеждани в Казахстан“ (Development of innovative technologies for improving energy efficiency and reliability of centrifugal pumps manufactured in Kazakhstan).

Темата на проекта има отношение и към учебната работа в ХТМУ, тъй като част от студентите във втори курс са разработвали проект „Пресмятане и конструиране на вал за центробежна помпа“. Ако някои от тези или други студенти проявяват интерес към проекта, могат да се свържат с гореспоменатите преподаватели.