Сборник с резюмета, на докладите от научната сесия e-Poster 2019.

Сборник с резюмета, на докладите, представени на научната сесия e-Poster 2019. Сесията се проведе на 7-ми ноември в ХТМУ и се организира от ФММ по случай деня на металурга (5-ти ноември).