Онлайн лекция на наш възпитаник

Онлайн лекция на наш възпитаник на тема „Накратко за атаомната спектроскопия” се радва на голям интерес

На 28 април 2020 г. бе проведена онлайн лекция на тема "Накратко за атомната спектроскопия" и с акцент върху възможностите на Атомно-емисионния спектрален анализ с микровълнова плазма от инж. Константин Докторов - възпитаник на ХТМУ и представител на Т.Е.А.М. ООД. Събитието бе организирано от катедра „Аналитична химия” при ХТМУ.
Участие взеха над 70 колеги - студенти, докторанти, преподаватели, колеги от индустрията и държавни и частни лаборатории: ХТМУ, ЛТУ, СУ "Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски, Университет "Проф. Асен Златаров" ,Централна лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза към БАБХ, Български институт по метрология, Пролаб инструментс, Сембодия АД и др.
Участниците имаха удоволствието да слушат и доц. Веселин Кметов - изтъкнат специалист в атомната спектроскопия.
Дискусията беше изключително интересна и нашите лектори и гости споделиха своя опит в аналитичната лаборатория.

Участниците останаха изключително впечатлени от формата на събитието и по тяхно желание катедра „Аналитична химия” вече организира следващото си такова събитие. Информация за него очаквайте съвсем скоро.

 

1
2
3
4
5