София Манафова – възпитаничка на ХТМУ, говори за пробоподготовка и анализ – онлайн лекция

 

Вчера 12.05.2020 г. се проведе втората лекция от серията "Възпитаници на ХТМУ в помощ на онлайн обучението на студентите" на тема "Пробоподготовка и анализ" и с акцент върху микровълново разлагане на проби, възможностите на рефрактометрията и поляриметрията за конвенционален и непрекъснат анализ с гост-лектор маг.инж.хим. София Манафова - възпитаничка на ХТМУ, специалност „Химично и биохимично инженерство” с преподаване на френски език и представител на Prolab Instruments.
Участие взеха над 40 колеги - ученици, студенти, докторанти, преподаватели, колеги от индустрията : ХТМУ, ИПАЗР "Н. Пушкаров", Български институт по метрология, Пролаб инструментс, Т.Е.А.М. ООД и др.

Дискусията беше изключително интересна и нашите лектори и гости споделиха своя опит в аналитичната лаборатория.

Катедра „Аналитична химия” вече организира и третата лекция от серията за месец юни на тема „Молекулна спектроскопия”.

 

1
2
3
4
5
6