Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ участва в срещи с кандидат-студенти във Враца

ХТМУ участва в срещи с кандидат-студенти във Враца

Между 12 и 13 февруари 2024 г. екип от Химикотехнологичния и металургичен университет представи специалностите и възможностите, които университетът предлага, за настоящата кандидатстудентска кампания 2024, на редица срещи с ученици във Враца.

На 12.02.2024 г. ученици от 8, 9 и 10 клас от Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" се запознаха с привилегиите, които студентите на ХТМУ получават и възможностите за професионална реализация.

На 13.02.2024 г. екипът ни се включи в информационна среща за ученици от 11-ти и 12-ти клас, организирана съвместно от РУО - Враца и Център Кариерно Ориентиране - Враца. Десетки кандидат-студенти се запознаха със специалностите, по които ХТМУ ще приема тази година, начина на кандидатстване и кариерната реализация.

Благодарим, скъпи зрелостници, за големия интерес. Ще ви очакваме наесен в академичното семейство на ХТМУ!График на учебните занятия за студенти от задочна форма на обучение

График на учебните занятия за студенти от задочна форма на обучение

Уважаеми студенти от задочна форма на обучение,

На страницата на университета, секция "Студенти", подсекция "График на учебните занятия" https://curriculum. ще намерите графика за новата учебна година.

Всеки първокурсник ще има информация за Факултетен номер и Група при въвеждане на ЕГН.

Еразъм студенти на ХТМУ посетиха Национална служба за растителна защита

Еразъм студенти на ХТМУ посетиха Национална служба за растителна защита

Вчера, 19.12.2023 г., чуждестранните студенти, които се обучават в Химикотехнологичен и металургичен университет по програма Еразъм +, заедно с доц. д-р инж. Кремена Деделянова от катедра „Инженерна екология“ посетиха Националната служба за растителна защита. Студентите се запознаха с дейността на службата и разгледаха различни лаборатории.

Успешно приключи обучение по 3D сканиране, моделиране и принтиране, организирано от БТПП

Успешно приключи обучение по 3D сканиране, моделиране и принтиране, организирано от БТПП

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) (3D Center) в сътрудничество с Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), Би Ту Ен ЕООД, Клъстер Подемна техника и Безпилотни системи България ЕООД завършиха поредното обучение по 3D сканиране, 3D моделиране и 3D принтиране.

По време на обучението участниците – хабилитирани преподаватели, асистенти и докторанти, се запознаха в детайли с функционалните възможности на 3D скенерите #Artec Leo и Artec Micro и машини за 3D принтиране на световноизвестни марки като #ULTIMAKER, #MARKFORGED, #FORMLABS. В рамките на курса обучаемите тестваха на практика различни техники на 3D сканиране и принтиране, както и бяха запознати с многообразието от случаи, в които те могат да бъдат използвани.

Участниците бяха разделени на екипи, които работиха по процесите сканиране, моделиране, принтиране и асемблиране на части за дрон, които впоследствие трябваше да бъдат сглобени и да формират напълно функционален летателен апарат. В края на курса дроновете направиха тестови полети с принтираните части. В резултат на успешните изпитания всички участници в курса получиха своите сертификати.

 

Обучението беше финансирано по Договор №: BG-RRP-2.004-0002, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Siemens дари технологично оборудване на ХТМУ и стартира първата фаза на проекта „Дигитални индустрии”

Siemens дари технологично оборудване на ХТМУ и стартира първата фаза на проекта „Дигитални индустрии”

Siemens България и Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) развиват ключовото си партньорсвто със старта на проекта „Дигитални индустрии”. Проектът обхваща модернизацията на лаборатории, намиращи се на територията на шест висши учебни заведения в страната. По време на официална церемония, състояла се в ХТМУ, се подписа първият от договоритe за дарение на технологично оборудване.

По време на събитието присъстваха проф. д-р Сеня Терзиева, ректор на университета, доц. д-р инж. Даниела Гочева, ръководител на катедра „Автоматизация на производството“, ас. Йордан Белев, ръководител лаборатория „Дигитални индустрии“, а като представители на Siemens България – Теодор Маринов и инж. Бойко Бойков.

Бъдещите инженери от специалност „Автоматика и информационни технологии“ в ХТМУ ще имат възможността да надграждат своите познания и умения във високотехнологична среда. Сред дареното модерно оборудване на университета са: Модул Siemens Sentron Pac, предназначен за измерване, визуализация и оптимизиране на електрическите параметри; Мрежови компоненти Scalance, които се използват за изграждане на индустриални полеви мрежи; Електронни модули за обработка на аналогови сигнали в контролери Simatic; Simatic HMI панел за визуализация на хибридни и дискретни технологични процеси.

ХТМУ обявява конкурс за презентация

ХТМУ обявява конкурс за презентация

ХТМУ обявява конкурс за презентация на тема: “Химичните технологии около нас” 2024
За повече информация ТУК
Студенти от ХТМУ посетиха София Мед АД

Студенти от ХТМУ посетиха София Мед АД

В началото на Новата 2024 година стартираха и посещенията на студенти от Химикотехнологичен и металургичен университет в големите български предприятия. Група от студенти бакалавър „Химично инженерство“, магистър „Инженерна екология“ и студенти по програма Еразъм+ в ХТМУ посетиха една от големите компании в страната „София Мед“ АД. Студентите бяха придружени от техните преподаватели - доц. д-р инж. Кремена Деделянова - Председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия и преподавател в катедра „Инженерна екология“ и гл. ас. д-р инж. Катя Пашова – преподавател в катедра „Инженерна химия“.

Студентите имаха възможността да се запознаят отвътре с процесите в предприятието и да научат повече за лабораториите и възможностите за кариерно развитие.


МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ от Комисията за инженерни звания (CTI-France) за максималния период от 6 години

МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ от Комисията за инженерни звания (CTI-France) за максималния период от 6 години

МЕЖДУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЯ

от Комисията за инженерни звания (CTI-France) за максималния период от 6 години, от 1 януари 2023 до 31 декември 2028. Подновена е акредитацията на ХТМУ за издаване на дипломата:

  • Диплома за висше образование - Diplome de fin d’etudes superieures
  • Образователно-квалификационна степенМагистър” - Grade universitaire de Master
  • СпециалностХимично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език) - Specialite Genie chimique et biochimique (en francais)
  • Професионална квалификацияИнженер химик” - Qualification professionnelle « ingenieur chimiste »

 

  Решението на Комисията за инженерни звания е признато от Френското правителство, Министерството на висшето образование и на изследванията на Франция

 Титулярите на тази диплома са оторизирани да използват във Франция квалификациятадипломиран инженер“.

ХТМУ също е отличен за своето обучение с етикета за качество EUR-ACE®.

Комисията за инженерните звания (CTI-France) е независим орган, който съгласно френското законодателство от 1934 г. отговаря за оценяването на всички френски инженерни училища с оглед на тяхната акредитация, развитието на качеството на обучението и популяризирането на титлата и професията на инженера във Франция и в чужбина.

ХТМУ е упълномощен от CTI да присъжда званието инженер от ХТМУ. "EUR-ACE®" е знакът за сертифициране на качеството, свързан с международната референтна система за качество.

 

Accreditation

University of chemical technology and metallurgy Sofia, Bulgaria is accredited by the French Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI).

University of chemical technology and metallurgy has been also labelled for its training, by the EUR-ACE® label.

Diplôme d’Ingénieur (engineering degree), recognised by the State of France and accredited by the Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) guarantees the education conforms with a framework. 

This diploma confers a master’s degree. Diplôme de fin d’études supérieures, Grade Universitaire de Master, spécialité génie chimique et biochimique, Filière francophone - qualification professionnelle « ingénieur chimiste »

Graduate diploma, Master's degree, chemical and biochemical engineering, Filière francophone - professional qualification "chemical engineer".

The CTI is an independent body that has been responsible under French law since 1934 for assessing all French engineering schools with a view to their accreditation, developing the quality of training and promoting the title and profession of engineer in France and abroad.

The UTCM is authorised by the CTI to award the title of engineer from the University of Chemical Technology and metallurgy Sofia. "EUR-ACE®" is the quality certification mark associated with the international quality reference system.

 

Accréditation

L'Université de technologie chimique et métallurgique de Sofia, Bulgarie est accréditée par la Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI). La Commission des Titres d’Ingénieur a renouvelé l’habilitation de l’UTCM Sofia à délivrer le titre d’Ingénieur diplômé de l’UTCM Sofia en formation initiale sous statut d’étudiant: Diplôme de fin d'études supérieures, Grade Universitaire de Master, Spécialité génie chimique et biochimique, Filière francophone - qualification professionnelle " ingénieur chimiste "

L'Université de technologie chimique et de métallurgie a également été labellisée pour ses formations par le label EUR-ACE®. Le Diplôme d'Ingénieur, reconnu par l'Etat français et accrédité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) garantit une formation conforme à un référentiel.

La CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises en vue de leur accréditation, de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

L’UTCM est habilité par la CTI à délivrer le titre d’ingénieur de l’UTCM. « EUR-ACE®» est la marque de certification qualité qui est associée au référentiel international qualité.

 

Институт НБПМКК при ХТМУ бе ресертифициран отново с висока оценка

Институт НБПМКК при ХТМУ бе ресертифициран отново с висока оценка

През изминалия месец ноември 2023 г. Институтът Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчки култури при Химикотехнологичен и металургичен университет получи ресертификация отново с най-висока оценка. Дейността на Институт НБПМКК се осъществява на базата на Система за управление, сертифицирана съгласно международен стандарт ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството".

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню