Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ е първият университет със зелен остров в София

ХТМУ е първият университет със зелен остров в София

На 21 април 2023 г. в ХТМУ се откри първият зелен остров в университет в София. Инициативата е на Столична община. На церемонията присъстваха кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, зам.-кмета по "Зелена система, екология и земеползване'' г-жа Десислава Билева, г-н Димитър Данчев, директор на дирекция "Зелена система" в Общината, Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, Председателят на Студентски съвет при ХТМУ инж. Нора Ангелова, Ректорът на ЛТУ чл.-кор. проф. Иван Илиев, официални лица и студенти.

На тържествената церемония Ректорът на ХТМУ удостои г-жа Фандъкова с Почетния знак „70 години ХТМУ“ за принос към развитието на университета и младите хора на София.

На зеления остров в ХТМУ са разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци, два контейнера за хранителни отпадъци, както и мини компостер. На "зелен кът" с повдигнати лехи, който цели популяризирането на градското градинарство, са посадени маточина, салвия, босилек, ягоди, джоджен и розмарин. ХТМУ е първият университет, в който ще има контейнери за хранителни отпадъци.

В рамките на инициативата кметът Фандъкова и проф. Терзиева, заедно с помощта на студенти, засадиха нови дървета в двора на университета.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

Днес 7 април 2023 г., се проведе Ден на отворените врати в ХТМУ. Над 250 гости от цялата страна посетиха лабораториите на университета.

В рамките на събитието кандидат-студенти имаха възможността да се срещнат с представители от трите факултета Факултет по химични технологии, Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ-София и Факултет по химично и системно инженерство и да се запознаят със специалностите, по които обучават.

През целия ден Студентски съвет при ХТМУ съдействаха на гостите и показваха сградите и лабораториите на университета.

Сред гостите на събитието бяха ученици от над 10 столични училища, от Русе, Пловдив, Перник, Горна Оряховица, Благоевград и Костенец.

Благодарим на всички гости за проявения интерес! Ще Ви очакваме и на следващи наши такива събития!

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Счетоводител

 

Минимални изисквания за позицията Счетоводител

Средно образование. Поне 7 години опит в дейности по счетоводство и контрол

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 24.04.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Млад учен, R1)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1)

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 25.04.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

 1. Студенти за 3-месечна изходяща мобилност с цел обучение в Université de technologie de Troyes (Франция) и Technological University Дъблин-Ирландия

Целта е да се осигури интердисциплинарност на обучението, придобиване на нови знания и умения, както и обмяна на опит. Дейността се развива с пряко сътрудничество с посочените асоциирани партньори по проекта, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. Мобилността за обучение на студенти може да покрива всяка тематична област - академична дисциплина от учебната програма или за подготовка и разработване на дипломни работи.

 

Изисквания:

 • ОКС: бакалавър и магистър;

 • Да бъдат студенти от следните професионални направления: 4.6; 5.2; 5.6 и 5.13;

 • Минимален среден успех от следването – мн. добър (4.50);

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Докторанти за изходяща 3-месечна мобилност с цел обучение/научноизследователска работа в Université de technologie de Troyes (Франция) и Technological University Дъблин-Ирландия

Мобилността за обучение на докторанти може да включва една или комбинация от следните дейности: изпълнение на научноизследователки задачи; консултации с преподаватели в областта на научното направление при разработване на дисертационния труд и обмяна на опит.

 

Изисквания:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР“ от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Изходяща 3-месечна мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в Technological University Дъблин-Ирландия

 

Изисквания:

 • Да бъде постдокторант, млад учен или изследовател в изброените направления;

 • Да владее английски език на ниво не по-ниско от В1 от Европейската езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Входяща мобилност на преподаватели с продължителност 3 месеца, осъществявана чрез привличане на чуждестранни преподаватели от асоциираните по проектното предложение партньори с цел провеждане на занятия по учебни курсове от програмите, обект на модернизацията, както и обмен на опит между български и чуждестранни учени от университета Technological University Dubliп- Ireland.

 

 

Срок за подаване на документите: до 29.09.2023 г.

 

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес:
secret@uctm.edu

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили.

Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили.

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили (https://students.uctm.edu/).
Отговорността за коректно попълнени банкови сметки е лична за всеки студент.
Превеждането на стипендиите в банковите сметки ще се извърши в началото на месец април.

Студенти на ХТМУ посетиха „Елаците-Мед“ АД на 6 април 2023 г.

Студенти на ХТМУ посетиха „Елаците-Мед“ АД на 6 април 2023 г.

На 6 април 2023 г. се проведе практическо посещение в минно-обогатителното предприятие за добив на медна руда „Елаците-Мед“ АД на студенти-магистри с ръководител доц. д-р инж. Кремена Деделянова от катедра „Инженерна екология“ при Факултет по химично и системно инженерство на ХТМУ. Студентите посетиха Рудодобивния и Обогатителния комплекси на предприятието. Те разгледаха действащото хвостохранилище „Бенковски-2“ и видяха рекултивираното хвостохранилище „Бенковски-1“. Беше посетена и пречиствателната станция за отпадни води на предприятието, изградена с помощта на компанията ММТЕК – лидер в цялостното разрешаване на екологични проблеми, където се запознаха с технологичния процес, влиянието му върху околната среда и екологичните решения в предприятието.

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

Преподаватели, които да се включат в мобилност с цел преподаване и обмяна на опит в Технически университет Клуж-Напока, Румъния, по дейност WP 2Професионално развитие на преподавателите (Краткосрочна специализация на преподаватели в рамките на две седмици)

Преподавателската дейност в рамките на мобилността ще включва не по-малко от 4 часа седмично, като е възможно и съвместно преподаване с преподавател от асоциирания партньор. Краткосрочните специализации ще бъдат удостоверени от чуждестранния асоцииран партньор с документ за успешно приключване, подписан от приемащата страна и посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на дейността. Преподавателите, завършили успешно мобилност с цел преподаване ще имат право да бъдат „споделени преподаватели“ в рамките и за целите на настоящия проект, при което преподавател от едно от участващите висши училища обучава студенти от друго висше училище, участващо в проекта.

Конкретни дати на престой и дисциплини за провеждане на учебни занятия, ще бъдат съгласувани с Технически университет Клуж – Напока след приключване на подбора.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Европейски формат на автобиография;

 • Мотивационно писмо – по образец (тук);

 • Съгласие от Декан – по образец (тук).

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu

 

СРОК до 30.09.2023 г.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

С Тържествен академичен съвет на 29 март 2023 г. бе поставено началото на честванията по повод 70-годишнина от основаването на Химикотехнологичния и металургичен университет и отбелязана 20-годишнина от създаването на Българското водородно общество. Почетен гост на събитието бе Президента на Република България г-н Румен Радев.

"В продължение на години Европа живееше с надеждата, че ще продължи да затваря своите мини и преработвателни предприятия, ще продължи да внася евтини енергийни ресурси и критични суровини отвън. Ще продължи да изнася навън своите тежки стратегически производства и металургия, и ще развива само производства с висока добавена стойност и цифровизация, от които има огромна нужда. Затова и Европа поема решителен курс към промяна за постигане на целите на стратегическата автономия, базирана на развитие на иновативна, но и всеобхватна, пълноценна икономика - от добиване на суровините, през тяхната обработка, тежката индустрия и металургията, добив и съхранение на енергия от собствени източници, цифровизация и високотехнологични производства. С гордост мога да заявя точно тук, че България ще става все по-важна, ще придобива все по-голяма роля в тези процеси, благодарение на вас и на вашия университет", каза президентът Радев. Той подчерта, че в продължение на години ХТМУ е развивал наука в тези критични области и продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти в тях.

По време на церемонията Румен Радев удостои ХТМУ с Почетния знак на президента. Отличието е по повод 70-годишнината от основаването на университета и за значимия принос на висшето училище за изграждане и усъвършенстване на научния и експертен потенциал в секторите химия, металургия, биотехнологии – основа на развоя в отраслите на икономиката, както и за активната му роля при формиране облика на съвременното висше образование в България. Почетният знак бе приет от ректора проф. д-р Сеня Терзиева.

По повод 20-годишнината от неговото създаване, за основополагащ принос за създаването на фундамента за развитие на водородните технологии в България и успешно внедрените проекти в областта на чистата енергия и устойчиво развитие държавният глава отличи с президентски плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ Националния научно-изследователски център Българско водородно общество. Проф. дтн инж. Цвети Цветков, Изпълнителен директор на научно-изследователския център и директор на института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“ получи отличието.

Румен Радев посети реновираните лаборатории по инженерна химия на ХТМУ и Библиотечно-информационния център при университета. Държавният глава се запозна и с работата на лабораториите в Института по водородни технологии. Президентът бе удостоен с Почетния знак на ХТМУ за приноса му към българското висше образование, наука и новации от проф. Терзиева, както и със златен медал и сертификат за почетен член на Българското водородно общество, връчен му от проф. Цветков.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Еленко Божков – Заместник-министър на енергетиката, Ива Петрова - Заместник-министър на енергетиката. Ирина Щонова – Заместник-министър на икономиката и индустрията, Минко Ангелов - Съветник на Министъра на икономиката и индустрията, Мария Тодорова – Директор на дирекция политики и анализи на Министерство на иновациите и растежа, Съвета на настоятелите на ХТМУ с председател инж. Румен Цонев - Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000 и членове - Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община, инж. Димо Кирилов - Директор Производство Аурубис България, инж. Тихомир Тошев – Управител на Кредит Център, инж. Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите, инж. Владимир Филипов - Управляващ представител, НиърСофт ООД, проф. дтн. Камен Велев – Ректор на ХТМУ (1993-2003), доц. д-р Кирил Станулов – Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. д-р Иван Кралов – Ректор на ТУ – София, проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев - Ректор на ЛТУ, проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на ВУТП, проф. д-р Николай Изов – Ректор на НСА, проф. дн. Ирена Петева – Ректор на УНИБИТ, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, проф. д-р инж. Любен Тотев – МГУ, проф. д-р инж. Георги Тодоров – председател УОС ТУ – София, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Заместник-председател на БАН, чл.-кор. проф. Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН и Директор на ИЕЕС, чл.-кор. проф. Тони Спасов - Декан на факултет ХФ, СУ "Св. Климент Охридски", проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор  и ръководител на управляващия орган на "Програма за образование", Arnaud Bauberot – Аташе по научно и университетско сътрудничество, Pierre Colliot – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Френското посолство, Директор на Френски институт, Полковник доц. дн. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана "Проф Цветан Лазаров“, Подп. доц. д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Генерал-майор (о.з.) доц. Груди Ангелов, проф. д-р. инж. Лиляна Вълчева – Синдикат висше образование и наука, КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, инж. Веселина Павлитова – Началник на РУО – Хасково, д-р Иван Златинов – Председател на СД на Макметал Холдинг АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов – Председател на СД и Собственик на Минстрой Холдинг АД, Георги Кирков – Изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Андрей Красночаров – Зам.-изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, д-р Никола Рангелов – Председател на БАМИ, Управител и собственик на "Рефран" ЕООД, Христо Ибушев – Изпълнителен директор на Аресенал 2000, Иван Андреев – Изпълнителен директор на „БЕХ“ ЕАД, Петър Георгиев – Изпълнителен директор на Самел 90 АД, доц. д-р Борислав Великов – председател на 39 НС 2005 г. и мажоритарен собственик на Аквахим АД, Илия Левков – Председател на УС на Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, д-р Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), д-р Константин Тренчев – Почетен председател на КТ "Подкрепа", Антониос Критикос – Заместник Изпълнителен Директор София Мед, Златомир Кичуков – Директор Валцово Производство, София Мед, Иво Василев – София Мед АД, инж. Александра Наумова - Директор на дирекция "Централна митническа лаборатория", Румен Борисов – Зам.-председател на Държавна агенция "Архиви", Алекси Кисяков – Кмет на Община Челопеч, Мартин Макариев.Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню