Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Изключително успешна Първа национална конференция ИТА 2022

Изключително успешна Първа национална конференция ИТА 2022

На 26 и 27 април 2022 г. в ХТМУ се проведе Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2022 с международно участие, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Конференцията се проведе с партньорството на Регионално управление на образованието (РУО) – София град, Деканат за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ,Регионален център за дигитални решения и иновации Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД и Български информационен център за киберсигурност (БИЦК).

Конференцията бе открита от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева. Приветствие към участниците отправиха д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София град, г-жа Добринка Вичева – Председател на Съвета на директорите на НИКЗ и г-н Димитър Кралев, част от екипа на БИЦК.

През първия ден участниците в конференцията имаха възможността да посетят лабораториите по Индустриална безопасност и Горива, а през втория ден бяха организирани групови посещения на лабораториите на катедра „Автоматизация на производството“.

В рамките на конференцията бяха наградени 20 научни екипа. Част от наградите бяха осигурени от партньорите от НКИЗ и БИЦК.

В конференцията взеха участие 109 участници от 12 области в България. Най-малкият участник беше четвъртокласничката Александра Андонова от гр. Дупница. Бяха представени 33 доклади и 20 научни постерни доклади.

Най-добрите доклади бяха публикувани в специално издаден сборник на конференцията. https://drive.google.com/file/d/1vOSezmSxRoW3rxsOaJdZMCa9ZFhMOUrP/view

 

Снимки от събитието:

https://drive.google.com/drive/folders/16cxZl_XVkw2ZwWC73PtliSksyhKgRHzL?usp=sharing

Студентски съвет с инициатива за Деня на Земята

Студентски съвет с инициатива за Деня на Земята

С призив „Нека заедно се погрижим за околната среда в близост до университета“ на 16.04.2022 г. по инициатива на Студентски съвет при ХТМУ се състоя пролетно почистване по случай Деня на Земята.

Студенти почистиха пространствата около сграда Б на ХТМУ. За събитието Студентски съвет осигури всички материали необходими материали, както и подаръци за всички участници.


КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват преподаватели от ХТМУ, назначени на пълен щат и преподаващи в ПН 5.9 „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в Warsaw Management University, Warsaw, Poland под формата на:

 • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 2 седмици при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

 • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 1 месец при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 15 април 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

11-а Национална конференция по химия

11-а Национална конференция по химия

11-а Национална конференция
по химия
Образование по химия за обществено разбиране
на науката
49-а Национална конференция на учителите по химия
Химикотехнологичен и металургичен университет
23-25 юни 2022, София

  

Покана за участие

ХТМУ участва в инициативата „Капачки за бъдеще“

ХТМУ участва в инициативата „Капачки за бъдеще“

На 17.04.2022 г. за пореден път Студентски съвет при ХТМУ предаде огромно количество пластмасови капачки, събрани в университета и в общежитията на ХТМУ за кампанията “Капачки за бъдеще”.

Кампанията за събиране на капачки през изминалата седмица бе с цел закупуване на детска линейка.

ХТМУ редовно се включва в инициативите на „Капачки за бъдеще“, освен с предаване на огромни количества пластмасови капачки, през декември 2021 г. ръководството закупи от благотворителните календари за 2022 г., които подари на служителите и преподавателите на университета, които наскоро са станали родители.


 

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език (1 бр. лектор от населеното място) за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 уч. часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13

 • практически опит: не по-малко от 7 години

 • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ (1 бр. лектор извън населеното място) за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 уч. часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър

 • специфични познания в ИКТ

 • опит в работата с Moodle

 • практически опит: не по-малко от 3 години

 • компютърни умения: отлични

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявления за участие в конкурса: (за обучител по английски език); (за обучител по ИКТ)  

 

СРОК до 22.04.2022 г.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ХТМУ

На 15.04.2022 г. се проведе Ден на отворените врати в ХТМУ. Университетът посрещна над 100 гости от цялата страна – София, Монтана, Перник, Стара Загора и Димитровград.

Посетителите се запознаха със специалностите на ХТМУ и имаха възможността да посетят нашите лаборатории.

През целия ден Студентски съвет при ХТМУ съдействаше на кандидат-студентите и ги запознаваше с възможностите, които предлага университетът.

С плакат, гласящ „2 СУ Акад. Ем. Станев обича ХТМУ“, ни изненадаха Клубът по Химия към училището с ръководител инж. Венета Тодорова, възпитаник на ХТМУ.


КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В1 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук);

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 15 април 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

КОНКУРС „ХИМИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО НАС 2022

КОНКУРС „ХИМИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО НАС 2022

На 25.03.2022 г. се проведе представянето на презентациите в конкурса „Химичните технологии около нас 2022“. От всички номинирани комисията класира:

Презентации на български език

Първо място - Марио Захариев – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Ролята на предприятията от хранително-вкусовата промишленост в моя регион за изграждане на професионални умения“.

Второ място - Магдалена Чавдарова Николова - IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио -Кюри " гр. Варна, с презентация на български език на тема Биоматериали и техните приложения

Трето място - Ирена Евгениева – 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, с презентация на български език на тема „Биотехнологиите във фармацията“.


Презентация на френски език

Ева Дучкова и Роня Каменова – IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с презентация на френски език на тема „La biotechnologie en pharmacie“.

Презентация на немски език

Десислава Маринова – ГПЧЕ “Йордан Радичков“, гр. Видин, с презентация на немски език на тема „Ölverschmutzung“.


Специални награди

На катедра „Инженерна екология“

Кирила Кирилова Йовчева - 134 СУ „Димчо Дебелянов“ , с презентация на български език на тема: “Нефтът – враг и храна на микрофлората“;

Ивана Савчева – ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София „Преработка на отпадъци и рециклиране“.


На катедра „Технология на силикатите“

Дарина Николаева и Христиана Йорданова– СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй, с презентация на български език на тема „Биоматериали и техните приложения и замърсяване на водите с нефтопродукти“.

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню