Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ изпрати Випуск 2024

ХТМУ изпрати Випуск 2024

На добър час, колеги инженери!

На 13 юни 2024 г. се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2024. Официален гост на събитието бе г-н Данаил Методиев Ръководител лаборатория Активни вещества в Софарма АД.

В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави абсолвентите от името на цялата академична общност на ХТМУ и им пожелава да бъдат здрави, все така любознателни, амбициозни и трудолюбиви и щастливи. Проф. Терзиева се обърна и към преподавателите и служителите на ХТМУ, за да им благодари за положените усилия, чрез които всеки следващ семестър повишават качеството на обучението.

Абсолвентката инж. Виктория Гончева от специалност „Химично инженерство“ на немски език поднесе приветствие от името на Випуск 2024. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета и пожела на всички свои колеги здраве и много осъществени цели.

От името на бизнеса г-н Данаил МетодиевРъководител лаборатория Активни вещества в Софарма АД поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.

Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех, а партньорите ни от Софарма АД бяха подготвили подаръци за всички дипломанти, а за отличниците специално мече-абсолвент с пожелание за много успехи в инженерното поприще.

Снимки от събитието - ас. Недко Перчемлиев: https://drive.google.com/drive/folders/1U3JeK0rJgnSBmvGNe66KT9F1yB2MZjHa?usp=drive_link

Катедра „Технология на силикатите“ награди ученици от НГПИ „Св. Лука“

Катедра „Технология на силикатите“ награди ученици от НГПИ „Св. Лука“

 

На 3 юни 2024 г. се проведоха дипломни защити на ученици от специалност Силикатен дизайн на Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука”. Талантливите учениците представиха своите разнообразни и интересни дипломни проекти и благодариха на своите учители и на ръководството на гимназията. На събитието бяха поканени преподаватели от катедра Технология на силикатите към Химикотехнологичен и металургичен университет, които отличиха дипломанта Виктор Петров с Грамота и парична награда за най-добра дипломна работа, а неговите съученици получиха специални подаръци от ХТМУ.

Ръководителят на катедра „Технология на силикатите“ доц. Албена Йолева и гл. ас. Жанна Матеева, преподавател в катедрата, успяха да разгледат красивата училищна изложба, пожелаха бъдещи професионални успехи и поканиха абитуриентите да се присъединят към академичното семейство на ХТМУ.

С щанд „Изследователски университет за малки и големи“ ХТМУ взе участие в Софийския фестивал на науката

С щанд „Изследователски университет за малки и големи“ ХТМУ взе участие в Софийския фестивал на науката

От 09 до 12 май 2024 г. Химикотехнологичният и металургичен университет взе участие в 14-то издание на Софийския фестивал на науката. В рамките на четирите фестивални дни, на щанда на университета със заглавие „Изследователски университет за малки и големи“, бе представена богата палитра от вълнуващи експерименти от преподаватели и студенти от трите факултета на ХТМУ.

На 9 май представители на Факултета по химични технологии представиха на гостите на фестивала изключително интересни експерименти.

Осем катедри - Аналитична химия, Неорганични и електрохимични производства,, Полимерно инженерство, Индустриална безопасност, Органична химия, Физика, Текстил, кожи и горива и Органичен синтез, зарадваха малки и големи с вълнуващи химични експерименти.

На 10 май преподаватели на Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ-София от катедрите „Металургични технологии, електротехника и електроника“ и Катедра "Технология на силикатите" при ХТМУ - гр. София представиха на гостите на фестивала интересни демонстрации.

В съботния ден на щанда на ХТМУ бе представен Факултетът по химично и системно инженерство. Петте от катедрите от факултета (Биотехнология, Икономика и стопанско управление, Инженерна екология, Инженерна химия и Автоматизация на производството) показаха на посетителите на Софийския фестивал на науката интересни експерименти, представящи различни области от инженерството.

Участието на ХТМУ във фестивала приключи на 12 май с интересното представяне на катедрите Целулоза, хартия и полиграфия и Физика.

Благодарим на всички, които посетиха нашия щанд в рамките на четирите фестивални дни!

Надяваме се да Ви видим догодина!

Студенти от ХТМУ проведоха изнесено обучение в „Аурубис България“ АД

Студенти от ХТМУ проведоха изнесено обучение в „Аурубис България“ АД

На 12 юни 2024 г. студенти от 4-ти и 5-ти курс проведоха изнесено обучение по Металургия на медта на територията на Аурубис България АД. Посещението е част от общите инициативи между ХТМУ и Аурубис за повишаване качеството на висшето образование по Металургия.

Студентите имаха възможността да посетят Металургичното производство, където ръководителя на направлението инж. Галин Манов, заедно с инж. Крум Нейков ги запознаха с пирометалургичната схема за производство на анодна мед.

Втората част от изнесеното обучение бе проведено в направление Рафинерия. Студентите бяха посрещани от ръководителя на направлението д-р инж. Марин Ранчев.

Обучението завърши с посещение в направлениеАналитични лаборатории, където студентите се запознаха с методите и апаратурата за извършване на различни химични анализи. Там бяха посрещнати от ръководителя на направлението инж. Албена Дуралиева и инж. Едуард Стефанов - мениджър Технологии и качество.

Благодарим за професионализма и доброто отношение на колегите от Аурубис България АД.

Студенти и преподаватели от ХТМУ посетиха Биовет АД

Студенти и преподаватели от ХТМУ посетиха Биовет АД

На 22 май 2024 г. студенти и преподаватели от Факултета по химично и системно инженерство посетиха производствените и логистични мощности на Биовет АД в град Пещера.

Посещението бе организирано от катедра „Инженерна химия“ и компанията като продължение на проведената през април т.г. презентация на фирмата пред нашите студенти.

По време на срещата бяха обсъдени и подробности за новата магистърска програма, която е в процес на разработване за нуждите от обучение на кадри в сферата на дейност, с която се занимава и Биовет АД.

Благодарим за гостоприемството на партньорите ни от Биовет АД!

Честит Ден на химика!

Честит Ден на химика!

Професионалният празник на химиците (10 май) се отбелязва в България от 2001 година. Определен е с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост.

Историята на химията в България е стара. Още древните траки, живели по нашите земи, имали добри познания за някои химични процеси и са могли да добиват злато, сребро, мед и други метали и да изработват от тях изящни предмети. Изработените от тях ценности и до днес удивляват археолозите и историците.

Османското владичество задържа развитието на науката в България близо 5 века, но все пак нашите предци с успели да усвоят много металургични и други знания, които се запазили и развили.

След Втората световна война в България химическата промишленост се развива бурно и в страната започват да се развиват редица органични и неорганични производства.

Българската камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

 

Изследователи от NIMTE (Китай) посетиха ХТМУ

Изследователи от NIMTE (Китай) посетиха ХТМУ

На 28 май 2024 г. изследователи от Института по технология на материалите и инженерството в Нингбо (NIMTE), Китайската академия на науките, посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет. Д-р Руи Янг и д-р Шаомей Лиу, известни изследователи в областта на материалознанието, се запознаха с научната дейност на катедра „Физикохимия“, изследователската лаборатория „ЛАМАР“ и Централната научноизследователска лаборатория.

По време на своето посещение д-р Янг и д-р Лиу взеха участие в поредица от дискусии с преподаватели и студенти от ХТМУ. Основен аспект на дискусиите бяха текущите изследователски проекти, както и потенциални сътрудничества. Техният теоретичен и приложен опит в технологията на материалите предоставя реални перспективи за развитието на съвместни иновативни научни изследвания.

Китайските учени се запознаха в детайли с инструментално оборудване, както и с тематиката на някои изследвания, провеждани в катедра „Физикохимия“. Те проявиха интерес към някои от текущо изпълняваните проекти. По време на дискусиите китайските изследователи представиха свои ценни предложения, насърчавайки по този начин бъдещ обмен на знания и опит.

Посещение на д-р Янг и д-р Лиу е важна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между NIMTE и ХТМУ. С нетърпение очакваме бъдещи съвместни изследователски инициативи, които ще подобрят научно-изследователската дейност на двете институции.

Визитата на колегите д-р Янг и д-р Лиу е безспорен принос за укрепване на международния авторитет на нашата академична общност!

Ученици от НГПИ посетиха катедра „Технология на силикатите“

Ученици от НГПИ посетиха катедра „Технология на силикатите“

На 16.05.2024 ученици от специалност Силикатен дизайн на НГПИ „Св. Лука и техните преподаватели М. Златанова, А. Мустафа, М. Стоянов посетиха катедра Технология на силикатите при Химикотехнологичния и металургичен университет.

Учениците разгледаха лабораториите по Кристалография и минералогия, Наноматериали и Технология на стъклото.

Запознаха се с част от възможностите, които предлагаме за обучение и развитие.

Създадоха се нови контакти и се очертаха нови хоризонти за сътрудничество и реализация.

Благодарим за интереса и Ви очакваме отново!

Успешен форум „Кариери – 2024“

Успешен форум „Кариери – 2024“

На 8 май 2024 г. за шестнадесета година Кариерният център при ХТМУ организира форум „Кариери – 2024“. Деветнадесет водещи компании в страната взеха участие и представяха своите предложения за стаж и работа на студентите на Химикотехнологичен и металургичен университет.

Форумът бе уважен от ректорът Химикотехнологичния и металургичен университет – проф. Сеня Терзиева, зам.-ректорът по Учебна дейност – проф. Данчо Даналев, зам.-ректора по Научна дейност – доц. Димитър Пешев, деканите на факултетите и преподаватели от ХТМУ.

В тазгодишното издание участие взеха Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, София Мед АД, Монди Стамболийски ЕАД, Интегрейтид Микро-Електроникс България, Неохим АД, Арексим Инженеринг ЕАД, Алкомет АД, Софарма АД, Елаците-Мед АД, Свилоцел ЕАД, Холдинг КЦМ 2000 АД, Аурубис България АД, Каолин ЕАД, TEVA, Аквахим ЕАД, Екосейф ООД, БиЕй Глас България ЕАД, Вайс Профил ООД и Централна енергоремонтна база ЕАД.

Организаторите бяха подготвили анкетно проучване за студентите, в което те оцениха високо проведения кариерен форум. Победители от giveaway- а са: Анна Стефанова, Галена Петкова, Неси П., Тони Груева и Микаела Симеонова. Честито!

Благодарим на всички, които се включиха във форума! Очакваме Ви догодина!

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню