Степен Магистър

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКА НА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за УЧЕБНАТА 2022/2023 год.


 
25.09.2023 – 30.09.2023 Първа редовна сесия  
30.10.2023 – 10.11.2023 Втора редовна сесия  
11.03.2024 – 16.03.2024 Трета (ликвидационна) сесия  


П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2023/2024 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
16.10.2023 – 22.12.2023 Учебни занятия 10 седмици
08.01.2024 – 31.01.2024 Изпитна сесия 4 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
05.02.2024 – 12.04.2024 Учебни занятия 10 седмици
15.04.2024– 04.05.2024 Изпитна сесия 3 седмици
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
07.05.2024 – 20.09.2024   20 седмици
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
28.10.2024 – 09.11.2024 Първа редовна сесия  
17.03.2025 – 31.03.2025 Втора редовна сесия  
21.07.2025 – 25.07.2025 Трета (ликвидационна) сесия  
 
 ВАКАНЦИИ
 
23.12.2023 – 01.01.2024 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция


Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли
График за 2023 - 2024 година Изтегли