Степен Магистър

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИКА НА УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за УЧЕБНАТА 2021/2022 год.


 
26.09.2022 – 30.09.2022 Първа редовна сесия  
31.10.2022 – 11.11.2022 Втора редовна сесия  
07.03.2023 – 11.03.2023 Трета (ликвидационна) сесия  


П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2022/2023 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
17.10.2022 – 23.12.2022 Учебни занятия 10 седмици
03.01.2023 – 27.01.2023 Изпитна сесия 4 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
06.02.2023 – 13.04.2023 Учебни занятия 10 седмици
18.04.2023– 05.05.2023 Изпитна сесия 3 седмици
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
09.05.2023 – 21.09.2023   20 седмици
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
25.09.2023 – 30.09.2023 Първа редовна сесия  
30.10.2023 – 10.11.2023 Втора редовна сесия  
11.03.2024 – 16.03.2024 Трета (ликвидационна) сесия  
 
 ВАКАНЦИИ
 
26.12.2022 – 02.01.2023 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция


Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли