Проф. Емин Байрактар – Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ

 

На Тържествен Ректорски съвет бе връчено почетното звание Доктор Хонорис Кауза и почетна огърлица на ХТМУ на проф. дтн Емин Байрактар, Франция, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Професор Байрактар има изключителни заслуги в изграждането и продължителното сътрудничество между Сюпмека-Париж, Франция и Химикотехнологичния и металургичен университет, София. Активното партньорство между двете институции датира от 1999 година.

Проф. Емин Байрактар бе удостоен с най-високото звание на ХТМУ за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.