Национална стипендия КЦМ

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ КЦМ

КЦМ обяви конкурс за есе на тема "Ролята на цветните метали за съхранението на енергия" или "Индустрия 4.0 и производството на цветни метали" за студенти в редовна форма на обучение. Компанията ще предостави седем стипендии на стойност 400 лв. месечно в рамките на една академична година.

В конкурса могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение за придобиване на висша образователна степен "бакалавър" или "магистър", с успех не по-нисък от "много добър 4,50". На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване може да откриете https://www.kcm2000.bg/news?id=5ea6b5ff44c55e5ded8e8657