Кандидат-студентски изпити чрез on-line платформа

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ 11.04.2020

Уважаеми кандидат-студенти,

Поради извънредната ситуация в страната всички, които искат да се явят на обявения за 11.04.2020 (събота) от Химикотехнологичен и Металургичен Университет предварителен изпит, могат да го направят през нашата on-line платформа https://dl.uctm.edu/elearn

Регистрацията за участие може да направите след предварително заплащане по банков път на такса за явяване на кандидатстудентски изпит от 30 лв. по банковата сметка на университета:

  IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
  BIC: BNBG BGSD
  Банка: Българска Народна Банка
  Титуляр: ХТМУ
  МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка в графа "основание за плащане" задължително се изписват: ТРИТЕ ИМЕНА на кандидат-студента, неговото ЕГН и такса за кандидатстудентски изпит.

Тестовете по математика, химия и природни науки ще бъдат активни на 11.04.2020 г от 9 до 12 часа.
За да можете да влезете в системата в срок до 09.04.2020 г., 23.59 часа е необходимо да изпратите на e-mail ksd@uctm.edu следните данни:
Вашите три имена,
Ваш e-mail адрес и
вносната бележка за платена такса(сканирано копие, снимка или .pdf).
На тяхно основание ще получите username и password за достъп до он-лайн системата на университета.

Инструкции за участие в изпита:

Влизате в сайта на ХТМУ, подсекция Кандидатстудентски състезания, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ 11.04.2020,
Избирате теста, който ще направите по математика, химия или по природни науки.
Изпълнявате тестовите задачи в интервала от 9 до 12 часа.
Резултатите от изпита ще получите след проверка от комисията на посочената от Вас електронна поща.

След обявената дата и час няма да бъдат приемани допълнителни заявки и няма да има възможност за включване в списъка за явяване на предварителния изпит.

За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: ksd@uctm.edu и телефоните обявени на сайта на университета www.uctm.edu.