Задочно обучение 26.05.2020 до 13.06.2020

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 26.05. ДО 13.06.2020 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми колеги, предвид епидемичната и икономическа обстановка в страната, ограничената мобилността и необходимостта за физическа дистанция, учебните занятия за задочна форма на обучение ще се провеждат в електронна среда.

За целта е изработен разпис на занятията по графика на учебната година, качен на сайта на Университета: www.uctm.edu/ секция студенти, както и на електронната платформа на ХТМУ:https://dl.uctm.edu/elearn/, за студенти от IV и V курс). В разписа ще намерите електронен адрес за контакт с лекторите и преподавателите, водещи упражнения и семинарни занятия.

Моля своевременно да се свържете с тях, за да получите конкретни указания за организацията на учебната работа. В условията на електронно и дистанционно обучение е възможно учебната работа да се провежда при гъвкава организация

Всички студенти задочно обучение могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на ХТМУ https://dl.uctm.edu/elearn/ до която имат достъп с потребителско име и парола.

Вашитеперсонални username и password:
Username:
Password:

Username се формира от Вашия факултетен номер. Първите две букви на Вашия факултетен номер (префикса) са преведени чрез следната таблица: 

АУ - au

БП - bp

ЕК – ek

МЗ - mz

МТ - mt

ПГ - pg

СЛ - sl

ББ - bb

БТ - bt

ЕМ - em

ММ – mm

МХ - mh

ПИ - pi

ХИ - hi

БИ - bi

ГБ - gb

ИМ - im

МП - mp

НК - nk

ПТ - pt

ХП - hp

БМ - bm

ГР - gr

МД - md

МС – ms

ОС - os

ПХ - ph

ЦХ – ch

 

Примери: АУ1234 ->au1234; ПИ1234 ->pi1234.

Паролата Ви съвпада с Вашия Username. От съображения за сигурност при първо влизане в платформата ще трябва да смените Вашата парола.

За влизане в сайта използвайте линка login.
Ако имате затруднения с вашите персонални username и password, моля пишете на следните e-mails: nenov@uctm.edu; stanislavslavov@uctm.edu

 


Упътване:

Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на ХТМУ https://dl.uctm.edu/elearn/ до която имат достъп с потребителско име и парола.
Препоръчваме на студентите:
1. Да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в Моите курсове в системата за електронно обучение;
2. Да проверяват за допълнителна информация на сайта на университета относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението и провеждането на изпитите;
3. Да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

Упътване за работа с платформата - студенти
Упътване за работа с платформата - преподаватели