Бъдещите инженери от ХТМУ се запознаха с дейността на "Неохим" АД

Бъдещите инженери от ХТМУ се запознаха с дейността на "Неохим" АД

 

https://ns.neochim.bg/index.php?page=News&category=1&id=1100